Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) – General Data Protection Regulation (GDPR) – αντικαθιστώντας την Οδηγία Προστασίας Δεδομένων 95/46/ΕΚ. Στόχος του νέου ΓΚΠΔ είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, την προστασία και ενδυνάμωση του απορρήτου των δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών και ο ανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί σε ολόκληρη την περιοχή προσεγγίζουν την προστασία των δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με το νέο αυτό ενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) – General Data Protection Regulation (GDPR) και περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή παράγονται (υποβάλλονται σε επεξεργασία) όταν χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους  (εφεξής οι «Δικτυακοί Τόποι») της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αιγιαλείας (εφεξής «Ένωση» ). Περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

ΠΟΙΟΣ είναι Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πάντα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

ΠΟΙΑ Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε και ΠΟΤΕ

Με απώτερο στόχο να σας παράσχουμε ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης και τις ανακοινώσεις που αφορούν το σύνολο των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αιγιαλείας ή γενικότερα σε θέματα εκπαίδευσης, που αφορούν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των σχολείων αυτών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο Γονέα ή Κηδεμόνα
 • Email επικοινωνίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου ή τηλεφώνου οικίας
 • Διεύθυνση οικίας στην περίπτωση που επιθυμεί την ανταλλαγή στοιχείων με άλλους γονείς και έχει δοθεί σχετική έγκριση από τον γονέα.

Απόρρητο Ανηλίκων

Δεν σκοπεύουμε να συλλέξουμε ή να ζητήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες από ανήλικα άτομα, ή να επιτρέψουμε σε ανήλικα άτομα να εγγραφούν. Εάν πιστεύετε ότι ένας ανήλικος έχει εισαγάγει Προσωπικές Πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση enosiaigio@gmail.com για να διαγράψουμε τα δεδομένα.

ΠΩΣ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την κοινοποίηση πληροφοριών και ενημέρωσης σχετικά με δραστηριότητες που οργανώνει ή πραγματοποιεί η Ένωση
 • Για την κοινοποίηση πληροφοριών και ενημέρωσης σχετικά με εκδηλώσεις που οργανώνει ή πραγματοποιεί η Ένωση
 • Για την κοινοποίηση πληροφοριών και ενημέρωσης σχετικά με δραστηριότητες που οργανώνονται ή πραγματοποιούνται από τα Σχολεία του Δήμου Αιγιαλείας
 • Για κοινοποίηση πληροφοριών και ενημέρωσης σχετικά με διάφορα γεγονότα ή έκτακτα περιστατικά που αφορούν τα Σχολεία του Δήμου Αιγιαλείας
 • Για κοινοποίηση πληροφοριών και ενημέρωσης σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα

Ως μέλη της Ένωσης σας στέλνουμε προωθητικές επικοινωνίες και νέα σχετικά με όλα τα παραπάνω.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε (διαγραφή, opt-out) από αυτές τις επικοινωνίες οποιαδήποτε στιγμή, αφού έχετε δώσει αυτή τη συγκατάθεση.

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο Σύλλογος δεν κοινοποιούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή, όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε ένα ή περισσότερα παιδιά τα οποία φοιτούν σε Σχολεία του Δήμου Αιγιαλείας .

Τα Δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα εξής:

 1. πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας,
 2. ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων (φορητότητα)
 3. διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας αν είναι ημιτελή ή ανακριβή,
 4. διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Σε περίπτωση που έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε κάποιο άλλο δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης.

Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνία και Ενημέρωση

Στην περίπτωση που έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για να λαμβάνετε επικοινωνία και ενημέρωση από της Ένωση, μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε πλέον επικοινωνία και ενημέρωση ζητώντας τροποποίηση της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με κάθε ουσιαστική αλλαγή θα σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βάσει της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας), ή μέσω ειδοποίησης στους Δικτυακούς Τόπους πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Ενθαρρύνουμε τόσο τους επισκέπτες όσο και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες να ελέγχουν τακτικά τους Διαδικτυακούς αυτούς Τόπους, έτσι ώστε να λαμβάνουν τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας.

Στοιχεία Επαφής

Αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και του ιδιωτικού σας απορρήτου, εάν θελήσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, να θέσετε ερωτήματα, ή να υποβάλετε καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης enosiaigioaig@gmail.com.