Συλλογή Στοιχείων Συλλόγων

Καταχώρηση Στοιχείων Επικοινωνίας Συλλόγων

Για την καταχώρηση του Συλλόγου σας χρησιμοποιήστε την διπλανή φόρμα. Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία με τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλόγου σας. Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας είναι απαραίτητη.

Βοήθεια & Υποστήριξη

Email enosigoneonaig@gmail.com για βοήθεια σχετικά με ένα τρέχον προβληματισμό ή ανατρέξτε στις Συνήθεις Eρωτήσεις.

Καλέστε μας

Καλέστε μας για να μιλήσετε με ένα μέλος της ομάδας μας. 6944 709205 – 6977 623556

Email

Επικοινωνήστε με το διαχιριστή για πόρους πολυμέσων στη διεύθυνση enosigoneonaig@gmail.com